Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Tájékoztató

A közoktatási intézményeknek továbbra is lehetőségük van arra, hogy az általuk preferált intézményi adminisztrációs rendszerek tulajdonosával egyeztessenek és megállapodás esetén szerződést kössenek. Az intézmények továbbra is saját hatáskörben dönthetnek az intézményi adminisztrációs rendszerek használatáról.

A Rendszerről

Az SNW rendszer egy modulokból álló információs rendszer, melynek kezelése a felhasználó – SNW rendszer működtetéséhez szükséges, annak részét képező - honlapján keresztül történik.
 
Az SNW rendszer alapcsomagja tartalmazza a felhasználó webes keret- és felhasználókezelő rendszerét, mely fő funkciói szerint felhasználók kezelésére, 20 skálázható jogosultság kezelésére, valamint jogosultságonként különböző szinten elérhető célokat szolgál (adatlap, fórum használata, dokumentumtár, képtár, jogosultsági rendszert kezelő webtartalom, 3 szintű menürendszer és egyéni megjelenés).
 
Az SNW rendszer ezen alapcsomagját kiegészíti az oktatás-szervezés modul, mely lehetőséget biztosít a megadott órarendi adatok alapján automatikusan elkészülő túlóra elszámolásra az állományban lévő kollégák számára (maximum 2 havi cikus kezelése), a megadott és órarendi adatok alapján automatikusan elkészülő havi elszámolásra az óraadók részére, az órarendi órák eseti módosítására (helyettesítések, óra áthelyezések, elmaradt órák, stb.), a munkanapok és esetleges munkanapáthelyezések nyilvántartására, valamint az érintett tanárok automatikus elektronikus értesítésére.
 
Az SNW rendszer további kiegészítő modulja az elektronikus napló modul, mely a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.18.) MKM rendelet előírásainak megfelelő foglalkozási napló elektronikus formája.
 
Az SNW rendszert ugyancsak kiegészíti a tantárgyfelosztást készítő modul, mellyel az iskola pedagógiai programjának megfelelő tantárgyi heti óraszámokat, csoportbontásokat és csoportbontás típusokat, valamint csoport- és osztályösszevonásokat lehet megadni osztályonként, majd a megfelelő tárgyakhoz az adott tárgyat tartó tanárokat kiválasztani jogosultság szerint (pl. munkaközösség vezetők). A tantárgyfelosztás készítése közben lehetőség nyílik a tanárok heti óraszámainak és túlóráinak ellenőrzésére. A tantárgyfelosztást készítő modul képes az elkészített tantárgyfelosztást végül úgy exportálni, hogy azt a kereskedelmi forgalomban külön megvásárolható ASC órarendprogram importálni tudja.
 
A minőségellenőrzési modul az iskolai minőségirányítási program lebonyolításában nyújt segítséget, mellyel online űrlapok készíthetők, pl. a feladatátvállalási terv, a klímateszt és a pedagógus értékelés elkészítéséhez is. A minőségirányítási modul az online módon begyűjtött adatokat tárolja, azokat automatikusan értékeli, majd az így begyűjtött adatok további feldolgozáshoz (pl. SPSS) exportálhatók.
 
Az SNW rendszer további kiegészítő modulja a beléptető modul, mely adatbázisba rögzíti és nyilvántartja a tanulók és tanárok, illetve más alkalmazottak érkezésének és távozásának időpontját, elektronikus napló modul használata esetén rögzíti a tanuló mulaszásait.

Moduljai

Webes keretrendszer
Dinamikusan szerkeszthető webtartalom, dokumentumtár, felhasználó kezelő rendszer, felhasználói interfész.
Oktatás-szervezés modul
Órarend kezelése, munkaterv kezelése, helyettesítés-menedzsment és túlóraelszámolás, tantermek felügyelete.
Statisztika modul
Félévi, év végi, októberi és évközi statisztika osztályokra, tantárgyakra, évfolyamokra és (tag)intézményekre.
Összesítés, átlagok, csoportosítások és egyéb kimutatások készítése.
Tantárgyfelosztást készítő interfész
Tantárgyfelosztás tervezése, óraszámok és túlórák számának tervezése, ellenörzése; A,B,C,D-hét ciklusok, gyakorlati képzések, modulos rendszerű képzések támogatása, ASC és XLS Export
Mérés értékelés modul
Minőségügyi és egyéb mérések, szavazások elektronikus lebonyolításához (Kompetenciamérés, Klímateszt, Leterheltségi mátrix, Feladatvállalási terv, Pedagógusértékelés, Tantestületi szavazás...)
Elektronikus osztálynapló modul
Haladási napló, osztályozó napló, tanulói részletes adatok (SNI, szociális státusz, kollégiumi adatok...), késések, hiányzások, fegyelmi fokozatok, határozat- és záradékkezelő.
Felvételi rendszer modul
Tanulók felvételének nyilvántartása, kezelése, kiértesítések nyomtatása.
Beléptető rendszer interfész
Fizikai beléptető összekötéséhez szükséges átjárót biztosít.
Befizetéskezelő
Személyek befizetéseinek ellenőrzése, rendszerezése. Rugalmasan kezeli a fizetési részleteket, határidőket, késedelmi kamatokat.
Menza megrendelő
Menza meghirdetése és arra jelentkezés, egyéni rendelési lehetőség.
Felhasználói kommunikációs interfész
Az egyes felhasználók és felhasználói csoportok közti információáramlást biztosítja rendszeren belüli üzenetküldő alkalmazással, csoport- és osztályfórummal.
Tanulói nyomonkövetés és alumni modul
A tanuló fejlődésének nyomon követése